Hướng dẫn: Chuyển vùng App Store sang Mỹ để tải Google Assistant cho iPhone, iPad

Hiện tại mình thấy có khá nhiều bạn muốn trải nghiệm trước Google Assistant Tiếng Việt trên iOS, nhưng khi chuyển sang App Store Mỹ thì gặp phải thông báo “Account Not In This Store”. Lỗi này xuất hiện khi thay đổi khu vực cho tài khoản chưa đúng cách và phần lớn là vì thông tin cá nhân không hợp lệ, do đó Mẹo Hay Today xin hướng dẫn lại các thao tác chuyển vùng App Store sang Mỹ nhé.

Hướng dẫn: Chuyển vùng App Store sang Mỹ để tải Google Assistant cho iPhone, iPad

Hướng dẫn: Chuyển vùng App Store sang Mỹ để tải Google Assistant cho iPhone, iPad

Các bạn cũng có thể áp dụng các thao tác này để chuyển qua bất kỳ quốc gia nào khác để tải ứng dụng nếu không có trên App Store Việt Nam, nhưng lưu ý phải tìm thông tin tài khoản phù hơp nhé.

Các thao tác chuyển vùng App Store sang Mỹ

B1: Mở Cài đặt > iTunes & App Store > nhấn vào tài khoản ID Apple đang sử dụng trên máy

Hướng dẫn: Chuyển vùng App Store sang Mỹ để tải Google Assistant cho iPhone, iPad

Hướng dẫn: Chuyển vùng App Store sang Mỹ để tải Google Assistant cho iPhone, iPad

B2: Chọn Xem ID Apple > nhập lại mật khẩu để xác nhận tài khoản, tại đây bạn sẽ thấy một số chức năng nâng cao của tài khoản ID Apple > tìm đến mục Quốc Gia / Khu Vực

B3: Nhấn vào dòng chữ Change Country or Region và chọn khu vực Hoa Kỳ > nhấn nút Agree để chấp nhận điều khoản của Apple đồng thời chuyển tiếp sang trang nhập thông tin tài khoản mới

Hướng dẫn: Chuyển vùng App Store sang Mỹ để tải Google Assistant cho iPhone, iPad

Hướng dẫn: Chuyển vùng App Store sang Mỹ để tải Google Assistant cho iPhone, iPad

B4: Tại đây, bạn thiết lập hình thức thanh toán là None và điền vào thông tin theo mẫu mình để phía dưới, hoặc có thể tùy chọn trên trang cung cấp thông tin ảo sau (Fake Address Generator All Over the World – Fake Address, Random Address Generator)

  • Payment Method: None
  • Billing Name: Default
  • Billing Address:
  • Street: Vn
  • Street: Vn
  • City: east
  • State: CA – California
  • Zip: 92274
  • Phone: 760 – 845 – 6612
Hướng dẫn: Chuyển vùng App Store sang Mỹ để tải Google Assistant cho iPhone, iPad

Hướng dẫn: Chuyển vùng App Store sang Mỹ để tải Google Assistant cho iPhone, iPad

B5: Sau khi nhập đầy đủ thông tin trên bạn nhấn Next để quay về trang thông tin tài khoản ID Apple (đã được đổi thành tiếng Anh), tiếp tục nhấn Xong để xác nhận thay đổi.

Hướng dẫn: Chuyển vùng App Store sang Mỹ để tải Google Assistant cho iPhone, iPad

Hướng dẫn: Chuyển vùng App Store sang Mỹ để tải Google Assistant cho iPhone, iPad

Nguồn: Techrum

No Responses - Add Comment

Reply