3D 5S là gì?

3D 5S là gì? Tại sao nhiều nhà hàng, khách sạn luôn nói đến việc tuân thủ tiêu chuẩn 3D 5S? Trong bài viết dưới đây Mẹo Hay Today sẽ giúp các bạn tìm hiểu về ý nghĩa của 3D 5S.

3D 5S là gì?

3D 5S là gì?

Ý nghĩa của 3D 5S

3D là gì?

3D là bộ quy tắc mà mỗi người làm quản lý đều nên áp dụng. Bộ quy tắc 3d bao gồm: Directing – chỉ đạo; Discussing – thảo luận; Delegating – ủy thác.

Việc áp dụng quy tắc 3D để thực hiện tiêu chuẩn 5S  nghĩa là lãnh đạo, quản lý phải đưa ra chỉ đạo, định hướng cho nhân viên và hướng dẫn họ thực hiện những việc họ cần làm; cách để đạt được kết quả tốt nhất. Sau đó, phân công những nhiệm vụ, vai trò cụ thể đến nhân viên cấp dưới của mình. Đồng thời, định ra những tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hoàn thành của công việc.

Không phải cứ áp dụng tiêu chuẩn 5S là mọi việc sẽ diễn ra trơn tru. Việc áp dụng tiêu chuẩn 5S có thành công hay không tùy thuộc vào cách tiến hành của từng doanh nghiệp. Thay vào đó, việc kết hợp quy chuẩn 3D sẽ giúp tỉ lệ thành công của việc thực hiện tiêu chuẩn 5S cao hơn. Đây chính là lý do vì sao người ta thường đặt 3D đi liền với 5S, tạo thành thuật ngữ 3D 5S.

Tiêu chuẩn 5S là gì?

Tiêu chuẩn 5S là gì? Tiêu chuẩn 5S là tổ hợp 5 chữ S đầu tiên của 5 từ tiếng Nhật là: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu và Shitsuke. Ý nghĩa của 5  từ này lần lượt là: sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng. Đây là những tiêu chuẩn được đặt ra và áp dụng đầu tiên ỏ Nhật Bản. Sau đó, với lợi ích và tính thực dụng của nó, tiêu chuẩn 5S đã trở thành một tiêu chuẩn được các doanh nghiệp trên toàn thế giới áp dụng.

Trong tiếng Ạnh, tiêu chuẩn 5S được biểu đạt bằng: Sort, Straighten, Shine, Standardize, Sustain. Với ý nghĩa giống như trong tiếng Việt và tiếng Nhật.

Xem thêm:

Meme là gì? Dank meme là gì?

Yolo là gì? Yolo nghĩa là gì?

Reply